Miou Miou riding Kawasaki motorcycle

Miou Miou riding Kawasaki motorcycle
From movie “Quelques messieurs trop tranquilles”

One thought on “Miou Miou riding Kawasaki motorcycle

Comments are closed.