2018 Kawasaki Super Cub 175cc 2 cylinder || Kawaski Super Cub 175cc 2018

2018 Kawasaki Super Cub 175cc 2 cylinder || Kawaski Super Cub 175cc 2018
The Kawasaki Super Cub 175cc 2 cylinder 2018 is a Kawasaki cub designed to compete with Yamaha Jubiter 150cc (Exciter 150cc) and Honda RS150R (Winer 150cc).

Channel: https://goo.gl/xDEUR9
Twitter: https://twitter.com/MichMotorcycle
Google+: https://plus.google.com/+MichMotorcycle

23 thoughts on “2018 Kawasaki Super Cub 175cc 2 cylinder || Kawaski Super Cub 175cc 2018

  1. chỉ ở tầm 175cc. bằng a1 vẫn sử dụng được nhé
    bằng a1 từ 50 đến 175 cc. bằng a2 từ 175 đến…… vô hạn cho moto

  2. BikerForce..WOW !,..THE UNDER EEGS ,..OOPPZZZZ !,..UNDER – BONE ?,..BE MAKE THE 2 CUB’LINDERS !?! ,..SO FREAKS !@#$%

  3. Đẹt mẹ nhìn con này mà thấy tội cho mấy ông thiết kế winner quá. Chắc xách vali sang học kawasaki quá

  4. What a powerful cub bike!!! It might defeat mini sport bike like Vixion, CB150R, even R15, Cbr 150 or Gsxr 150. Wow . . .

Comments are closed.